Korepetycje

Moja podstawowa oferta to korepetycje udzielane młodzieży szkolnej. Obejmuje ona przede wszystkim przerabianie, powtarzanie i utrwalanie programu nauczania obowiązującego uczniów gimnazjów i szkół pogimnazjalnych. Na zajęciach ze mną realizowane są ćwiczenia tego samego typu, jakiego pojawiają się na lekcjach, chociaż oczywiście staram się, by treści z zajęć lekcyjnych się u mnie nie powtarzały. W ten sposób możliwe jest poprawienie ocen w szkole i poprawa zdolności językowych.

W tym trybie możliwe jest przygotowanie się do wszelkiego rodzaju egzaminów językowych, oficjalnych i szkolnych, oraz przerabianie konkretnych zagadnień, które uczeń wskaże jako problematyczne. Dla zasady nie odrabiam z uczniem zadań domowych, ale jego efekty możemy razem sprawdzić i omówić wszelkie ewentualne problemy. W ten sam sposób podchodzę do zadań domowych, wypracowań i wszelkiego rodzaju prac zleconych. NIE MA MOZLIWOŚCI NAPISANIA ZA UCZNIA ŻADNEJ PRACY ZALICZENIOWEJ!